FER-SE SOCI

Per a fer-se soci s'han d'omplir els documents següents i enviar-los al correu electrònic info@acah.cat

Document 1 Full de dades de soci.
Document 2 Full de dades bancàries.  (la quota anual és de tan sols 45 € l'any)