28 de set. 2012

Recomanació del Consell Assessor de Tractaments Farmacològics d’Alta Complexitat (CATFAC) del CatSalut sobre l’ús d’idebenona per al tractament de l’atàxia de Friedreich

Des de fa més de mig any ACAH ha estat lluitant a molts nivells, junt amb el suport del nostre comitè científic i FEDAES, per tal que es modifiqués l'informe inicial del Servei Català de la Salut on s'especificava que no hi havia criteris que permetessin recomanar l’ús de la Idebenona per al tractament de l’Atàxia de Friedreich en l’àmbit del CatSalut. Acaba de fer-se públic un nou informe al respecte en el qual s'ha modificat la resolució final gràcies als esforços abans esmentats.

La nova resolució conclou:


  • Que en aquells pacients que actualment reben idebenona per a l’atàxia de Friedreich, la idoneïtat de continuar o retirar el tractament amb idebenona ha de ser valorada pels professionals mèdics responsables de cadascun dels malalts de manera individual. 


  • Que ateses  les competències de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  en matèria d’autorització o denegació d’accés individualitzat a medicaments no autoritzats a Espanya, el Servei Català de la Salut li sol·licita que habiliti els mecanismes necessaris per tal de garantir uns criteris comuns a tot l’Estat. 


L'informe complert oficial el podeu trobar clicant aquí.
El document de conclusions de la Taula Rodona d'ACAH en la qual es va tractar el tema de la Idebenona el podeu trobar clicant aquí.

1 comentari: