QUÈ SÓN LES ATÀXIES

  • Les atàxies són un grup de Malalties Minoritàries (afecten menys d'1 persona de cada 2.000) que es caracteritzen per una degeneració progressiva espinal i/o cerebel·lar.


  • Les atàxies hereditàries representen gairebé un 50% de les atàxies i tenen una base genètica d’herència autosòmica recessiva o dominant.


  • Les atàxies hereditàries en general afecten aproximadament a 10 persones de cada 100.000, mentre que la més comú de les atàxies, l'Atàxia de Friedreich, afecta a 2 a 4 individus de cada 100.000 aproximadament.


   • Entre les atàxies recessives cal destacar l’abans anomenada Atàxia de Friedreich i pel que fa a les atàxies dominants les diferents tipus d’SCAs són les més estudiades.


   • Així doncs, s'estima que a Catalunya hi deu haver uns 250 afectats d'Atàxia de Friedreich i uns 750 afectats per atàxies en general.    • Els símptomes varien des de problemes de coordinació, d’equilibri, pertorbacions de la marxa, problemes de parla i fins a la malaltia cardíaca.


     • La diagnosi requereix estudis neuro-fisiològics i genètics.


      • La majoria d’atàxies encara no tenen un tractament definitiu, encara que poden existir teràpies que millorin la qualitat de vida del pacient.


      • Existeix bona recerca biomèdica en atàxies i l’associació vol fomentar-la i donar-la a conèixer.


       En aquest enllaç trobareu la classificació de les atàxies on s'especifica el nom de l'atàxia, el gen afectat i els principals símptomes de la malaltia.

       Guía clínica d'atàxies AQUÍ.