SERVEIS I CONVENIS ESTABLERTS

ACAH pertany a federacions que donen serveis als que pots accedir com ara:


https://enfermedades-raras.org/index.php/nuestros-servicios

Centro de Terapia Neurológica (CTN), Barcelona:Avantatges exclusius per als socis d'ACAH que així ho hauran d'informar prèviament a l'associació.

El Centro de Terapia Neurológica de Barcelona, es dedica a la recuperació dafectacions del sistema nerviòs tant centrals com perifèriques, degut a: 
-       Traumatisme cranioencefàlic. 
-       Lesió medular.
-       Derrame cerebral.  
-       Ataxia. 
-       Esclerosi múltiple. 
-       Esclerosi lateral amiotròfica, entre daltres.
Ofereix els serveis següents:
     Tractament segons el Concepte Bobath y altres técnicas específicas de neurorehabilitació en clases individuales de fisioterapia, logopedia, neuropsicología, psicología i musicoterapia
     Tallers i coaching per a familiars i cuidadors.


Sacorda que totes les persones que vulguin rebre atenció a CTN Barcelona i que sidentifiquin com a socis dACAH tindran un 10% de descompte sobre els preus per a tota loferta de serveis: Fisioteràpia neurològica, Neuropsicologia, psicologia, logopèdia i musicoteràpia neurològica. Latenció sempre es farà segons el criteri professional de lequip de CTN Barcelona i, en cap cas, pel fet de venir mitjançat una entitat col·laboradora es tindrà preferència sobre la resta de pacients atesos a CTN Barcelona.


Válida SIN BARRERAS:Avantatges exclusius per als socis d'ACAH que així ho hauran d'informar prèviament a l'associació.

1.       VÁLIDA SIN BARRERAS s’ofereix a prestar assessorament gratuït així com també visita presencial a domicili en matèria d’accessibilitat universal, disseny per a tots i eliminació de barreres quotidianes, adaptació de vehicles i adaptació de banys als membres de l’ACÀH, als seus associats, i a tots els particulars que els siguin derivats des de l’ACÀH.

2.       VÁLIDA SIN BARRERAS ofereix un 5% de descompte en l’adquisició d’algun dels seus productes/serveis aplicables a l’ACÀH, als seus associats i a particulars que siguin derivats.


3.       VÁLIDA SIN BARRERAS farà una donació a l’ACÀH, vinculada a aquest conveni de col·laboració, resultant del 5% de cada venta derivada des de l’ACÀH.

ASEM Catalunya:
                   http://asemcatalunya.com


Aquests serveis es prestaran als socis d’ACAH en les mateixes condicions que el reben els socis d'ASEM Catalunya.

Activitats d'oci terapèutic

Gimnàstica adaptada
Informàtica TIC
Teatre
Grup jove.
Excursions. I d’altres que en un futur s’estableixin

Serveis d' Atenció a les persones.

Grups socioterapèutics.
Grup de familiars amb una periodicitat quinzenal
Grup d'adults, mensual
Grup de dones, mensual
Grup de pares amb nens petits, mensual
Grup de joves, mensual
 
Els detalls de cadascuna de les activitats els podeu consultar a la web d'ASEM Catalunya 

BJ Adaptaciones-Adom:Avantatges exclusius per als socis d'ACAH que així ho hauran d'informar prèviament a l'associació.
- Es farà un 5% de descompte a la factura cobrada als associats d'ACAHEn casos especialsper volum i productees valorarà un percentatge de descompte més gran.

- Es farà un 5% de descompte en tots els treballs realitzats i cobrats a un associat d'ACAH de forma permanent.

Neurosalud Barcelona:
Avantatges exclusius per als socis d'ACAH que així ho hauran d'informar prèviament a l'associació.
Totes les persones que vulguin rebre atenció a Neurosalud BCN i que s’identifiquin com a socis d’ACAH tindran un descompte del 10% sobre el preu al públic vigent en el moment en que es realitzi la visita. L’atenció sempre es farà segons el criteri professional de l’equip de Neurosalud BCN i, en cap cas, pel fet de venir mitjançat una entitat col·laboradora es tindrà preferència sobre la resta de pacients atesos a Neurosalud BCN.

Psicologia:


ACAH pertany a federacions que donen serveis de psicologia als que pots accedir com ara:


http://asemcatalunya.com/ -> Telèfon atenció psico-social:932 74 49 83 / 619 39 47 42 QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES:


Avantatges exclusius per als socis d'ACAH que així ho hauran d'informar prèviament a l'associació.

- Quvitec es compromet a donar el suport tècnic necessari en l’assessorament dels productes de suport als professionals sanitaris i o responsables de l’ACAH, així com en les valoracions de les necessitats dels associats de l’Associació, que així ho requereixin en tot el territori català.

- Quvitec es compromet a realitzar una primera valoració integral professional al domicili particular dels associats de l’ACAH que així ho demanin, de forma gratuïta a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per a la resta de domicilis fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es cobraran 24.-€ en concepte de desplaçament, els quals seran anul·lats, si l’usuari en compra qualsevol producte a Quvitec que superi els 500 €.

- Quvitec es compromet a efectuar un descompte mínim d'un 5% en el material que els usuaris de l’ACAH (mitjançant acreditació) comprin a QUVITEC. En casos especials, per volums i producte, es valorarà un percentatge de descompte major.

UNITAT D'ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA (UEN):
Avantatges exclusius per als socis d'ACAH que així ho hauran d'informar prèviament a l'associació.

La Unitat  d' estimulació  neurològica S.L  establirà,  per  a la  contraprestacions dels  serveis de Neuroreahbilitació,  d'uns  preus  amb descomptes  per a les  persones que  vinguin mitjançant  I'Associació  Catalana  d'Atàxies  Hereditàries  (ACAH). Als serveis s'hi aplicarà un descompte del  10% de les  tarifes  vigents als socis d'ACAH. Els serveis de neurorehabilitació els podeu consultar clicant aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada